Thursday, September 17, 2009

Pinay Sa Japan ( Roel Cortez )

Isang awitin ng isang nagmamahal na ayaw mapunta ang kanyang iniibig sa bansang Japan. Isa sa mga awiting may malalim na nilalaman.

No comments:

Post a Comment